Rezultatele proiectului

Rezultatele proiectului au valoare de reper în proiectarea și organizarea ofertei educaționale, în dezvoltarea facultății noastre, în îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din facultate și a calității studenților noștri. La finalul implementării proiectului (decembrie 2020), rezultatele urmărite sunt:

  • Numărul de module de consolidare a cunoștințelor va fi de 3/ an iar până în decembrie 2020 va ajunge la 8.
  • 300 de membri ai GT participanți la modulurile pregătitoare pentru asigurarea succesului universitar
  • 300 de membri ai GT participanți la activitățile de consiliere și orientare profesională
  • 100 de membri ai GT participanți la activitățile tutoriale
  • 300 de membri ai GT participanți la activitățile de dezvoltare personală și coaching
  • 300 de rapoarte de progres individual realizate pentru fiecare student din GT
  • 1 platformă de învățare
  • 22 de cadre didactice formate în dezvoltarea de programe de consolidarea a cunoștințelor fundamentale și remediale
  • 3 ateliere de lucru/ workshop-uri cu studenții pentru definirea programelor de sprijinire și consiliere profesională

3 studii „Analiza ratei de promovabilitate a studenților din anul I din Facultatea de Biologie”