Grup tinta

Grupul țintă (GT) este format din studenții anului I ai FB, care au un risc crescut de abandon și care îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții:

  1. au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat
  2. provin din familii cu venituri mici
  3. provin din mediul rural
  4. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice
  5. sunt orfani de unul sau de ambii părinți
  6. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare
  7. sunt de etnie romă
  8. provin de la licee cu profil uman
  9. nu au ales ca probă de verificare la Bacalaureat Chimia
  10. nu au ales ca probă de verificare la Bacalaureat Biologia

Membrii GT sunt absolvenți de liceu care se înscriu la Concursul de admitere și care în urma evaluării, conform procedurilor de admitere, au fost decalați admiși. Ca urmare structura de gen a GT nu poate fi influențată de membrii echipei de proiect iar egalitatea de gen nu poate fi respectată.

Includerea studenților în grupul țintă se realizează pe bază de Consimțământ informat în care li se va prezenta proiectul, scopul si obiectivele acestuia, activitățile în care vor fi implicați, cum vor fi utilizate datele cu caracter personal și cine va avea acces la acestea, rezultatele preconizate, faptul că participarea se realizează pe bază de voluntariat și pot oricând să se retragă din proiect. După ce și-au dat consimțământul, în perioada de implementare vor completa chestionare privind gradul de risc de abandon.