Activitati

Graficul de activitati al proiectului:

Grafic_Activitati_Believe

Pentru atingerea biectivelor specifice, activitățile proiectului au fost grupate în 4 pachete de lucru (WP):

WP1. Organizarea de module pregătitoare pentru asigurarea succesului universitar

Modulul 1 – Modulul de consolidare a cunoștințelor de bază are ca obiectiv diminuarea deficitului de cunoștințe de la nivel de liceu. În primul an de implementare a proiectului, în perioada 15 ianuarie – 31 martie vor fi elaborate suporturi didactice (A1.2.) pentru disciplinele fundamentale predate în liceu (botanică, zoologie, anatomie, bazele geneticii, chimie, noțiuni de matematică și fizică, accesare Office), se vor dezvolta și elabora chestionarele de includere în GT și grilele de auto-evaluare a studenților după sesiunile de examene. La începutul fiecărui an universitar expertul dezvoltare curriculară Paulina A va dezvolta planul de formare în funcție de necesitățile de formare. În anul 2 și 3 de implementare documentele elaborate vor fi îmbunătățite pe baza rezultatelor obținute în anul anterior. În luna octombrie se vor organiza cursuri la disciplinele mai sus menționate (A.1.4.), cu excepția primei serii de studenți la care cursurile se vor organiza în perioada aprilie – mai 2018. Aceste cursuri vor acoperi 60 de ore și anume: Botanică – 8 ore, Zoologie – 8 ore, Anatomie – 8 ore, Bazele geneticii – 6 ore, Chimie – 14 ore, Noțiuni de matematică și fizică – 10 ore, Accesare Office – 6 ore. Înainte de începerea cursurilor cadrele didactice și personalul auxiliar va fi implicat în pregătirea mijloacelor didactice (A.1.3.) – materiale de prezentare, planșe, experimente, prezentări.

Modulul 2 – Cursuri de pregătire suplimentară care sunt organizate pentru studenții din anul I care au o rată a promovabilității scăzută în sesiunea de iarnă și care au ca obiectiv îmbunătățirea noțiunilor predate la disciplinele cu risc crescut de dificultate și rată redusă de promovabilitate. Studiul diagnoză realizat în FB a scos în evidență faptul că studenții anului I au o rată scăzută de promovabilitate la Chimie, Biochimie, Biologie vegetală, Morfologie vegetală, Citologie vegetală, Biologie animală. În primul an de implementare a proiectului, în perioada aprilie – mai, înaintea începerii cursurilor, cadrele didactice și personalul auxiliar vor fi implicate în elaborate suporturi didactice (A.1.5.) cu caracter aplicativ absolut necesare desfășurării procesului educativ. În anul 2 și 3 de implementare, A1.5. se va relua pentru îmbunătățirea suporturilor de curs în funcție de rezultatele obținute în anul anterior. În perioada 01 – 15 mai a fiecărui an de implementare vor fi organizate cursurile de pregătire suplimentară (A.1.6.) la disciplinele la care rata promovabilității este scăzută (Chimie, Biochimie, Anatomie, Biologie vegetală, Taxonomie vegetală, Morfologia și anatomia plantelor, Biologie animală, Histologie, Citologie vegetală și Citologie animală). Pentru fiecare din cele 10 cursuri sunt programate câte 10 ore de activități de pregătire suplimentară.

Modulul 3 – Cursurile de pregătire remedială sunt organizate pentru studenții din anul I care au o rată a promovabilității scăzută după sesiunea de vară și care au ca obiectiv stimularea finalizării învățării. Pentru organizarea cursurilor remediale, în perioada iulie – octombrie, se va realiza activitatea de analiză a ratei de promovabilitate a studenților din anul I de licență (A.1.7.), cu excepția primei serii de studenți la care prima analiză va fi efectuată în ianuarie 2018. În funcție de rezultatele acestei analize studenții cu o rată a promovabilității scăzută vor fi invitați să participe în proiect și să facă parte din grupul țintă. În perioada 1 – 10 septembrie a fiecărui an vor fi organizate cursuri de pregătire remedială (A.1.8.) la disciplinele cu

WP2 Consiliere profesională și orientare în carieră

WP3. Activități tutoriale

WP4. Dezvoltare personală și coaching