Activitati

Graficul de activitati al proiectului:

Grafic_Activitati_Believe

Pentru atingerea acestor obiective specifice, activitățile proiectului au fost grupate în 4 pachete de lucru (WP):

WP1. Organizarea de module pregătitoare pentru asigurarea succesului universitar – activitățile din acest WP duc la atingerea OS1.

Rezultate: a) 3 Module de cursuri/ an (înainte de începerea anului școlar, înainte de sesiunea de vară și înainte de sesiunea de restanțe); b) În primul an se vor elabora 7 suporturi de curs pentru Modulul 1 și 9 suporturi de curs pentru Modulul 2.

In fiecare an, 100 de studenți din GT vor participa diferențiat la modulele pregătitoare.

Indicatori atinși: a) creșterea ratei de promovabilitate după sesiunea de iarnă (între 0,5% și 1%); b) creșterea ratei de promovabilitate după sesiunea de vară (între 2% și 4%); c) creșterea ratei de promovabilitate după sesiunea de restanțe (1% și 2%).

WP2 Consiliere profesională și orientare în carieră – activitățile din acest WP duc la atingerea OS2. Aspect inovativ – implementarea conceptului „vocațional fit”

Rezultate pentru fiecare an de implementare: a) 1 atelier de lucru pentru definirea programelor de sprijinire și consiliere profesională; b) 1 Sesiune de informare a studenților; c) 1 set de cursuri de consiliere și orientare școlară; d) 1 set de activități de consiliere și orientare profesională individuală și de grup; d) 1 analiză privind rolul activităților COP în dezvoltarea personală.

În fiecare an, între 30 și 50 de studenți vor participa diferențiat la activitățile desfășurate în cadrul acestui WP.

Indicatori atinși – creșterea gradului de participare la cursuri (între 1% și 3%)

WP3. Activități tutoriale – activitățile din acest WP duc la atingerea OS3 și OS5.

Aspect inovativ – implementarea conceptului „academic body”

Rezultate pentru fiecare an de implementare: a) 1 sesiune de informare privind activitățile de tutoriat; b) activități tutoriale preventive tip „academic body”

La finalul proiectului va exista Platforma  BELIEVE funcțională

Indicatori atinși: studenți participanți la activitățile de tutoriat de tip „academic body” – între 50 și 100 pe tot parcursul proiectului

WP4. Dezvoltare personală și coaching – activitățile din acest WP duc la atingerea OS4 și OS5

Aspect inovativ – implementarea conceptului „învățarea bazată pe sarcină”

Rezultate pentru fiecare an de implementare: a) Raport activitate de dezvoltare personală; b) 1 Workshop/ an

Indicatori atinși: Studenți participanți la activitățile de dezvoltare personală și coaching – între 30 și 50 studenți/ an