Prezentare proiect

Proiectul BELIEVE prin scopul său urmărește „îmbunătățirea calității vieții studenților din Facultatea de Biologie”, prin atingerea obiectivului general (OG) „Creșterea ratei de promovabilitate a studenților din anul I de licență care au risc crescut de abandon”. Pornind de la un grup țintă format din studenți cu risc crescut de abandon (n=300), participanți voluntari în proiect, în perioada de implementare s-au stabilit ținte specifice, care îndrumă echipa de proiect în obținerea rezultatului final „scăderea cu minim 15% a ratei de abandon a studenților din primul al de licență din cadrul FB (3% în primul an de implementare, 7% în al doilea și 5% în al treilea an)”.

Diminuarea deficitului de cunoștințe de la nivel de liceu prin organizarea de module pregătitoare ce duc la asigurarea succesului universitar (OS1) este atins prin organizarea de module pregătitoare (cursuri de consolidare a cunoștințelor de bază din liceu, de pregătire suplimentară pentru cei cu restanțe, pregătire remedială pentru cei care ajung în sesiunea din toamnă). OS2 – Menținerea nivelului motivațional și a interesului pentru domeniu, este atins prin activități de consiliere profesională și orientare în carieră. Atingerea OS3 – Adaptarea vocațională a studentului prin activități tutoriale preventive (elementul inovativ fiind dat de activ de „academic body”) și activități tutoriale intervenționale, duce la adaptarea studentului la viața academică. Obținerea unor percepții realiste privind competențele și abilitățile utile în viață (OS4.), prin activ de dezvoltare personală și coaching, în care prin utilizarea elementelor Învățării bazate pe Sarcină (alt element inovativ) studenții descoperă propria persoană, duce la recunoașterea abilităților necesare dezvoltării carierei. OG al proiectului nu poate fi atins fără întărirea colaborării dinte factorii implicați în procesul educațional (cadre didactice, personal auxiliar, analiști, studenți) – OS5, care conlucrează și se dezvoltă ca beneficiari indirecți ai rezultatelor proiectului. Un al treilea element inovativ este dezvoltarea platformei de învățare BELIEVE la care au acces toți beneficiarii proiectului (direcți și indirecți) si care permite dezvoltarea comunicării non-verbale, organizarea de cursuri de tip Google classroom, dezvoltarea activității de consiliere profesională, realizarea de rapoarte și analize statistice.

 

Obiective

 

Scopul proiectului BELIEVE este îmbunătățirea calității vieții studenților din Facultatea de Biologie, prin atingerea obiectivului general de creștere a ratei de promovabilitate a studenților din anul I de licență, care au risc crescut de abandon. Astfel, ne propunem ca la finalul implementării proiectului rata de abandon a studenților din primul an de licență din cadrul FB să scadă cu min 15% (3% în primul an de implementare, 7% în al doilea an și 5% în ultimul an de implementare).

În vederea atingerii obiectivului general se propun următoarele obiective specifice:

  1. Diminuarea deficitului de cunoștințe de la nivel de liceu prin organizarea de module pregătitoare ce duc la asigurarea succesului universitar;
  2. Menținerea nivelului de motivații și interese pentru domeniul ales prin activități de consiliere profesională și orientare în carieră;
  3. Adaptarea vocațională a studentului cu materiile dificile predate la facultate prin activități de tutorat;
  4. Obținerea unor percepții realiste privind competențele și abilitățile utile în viață prin activități de dezvoltare personală, coaching;
  5. Întărirea colaborării dinte factorii implicați în procesul educațional (cadre didactice, personal auxiliar, studenți)

 

Pachete de lucru

Pentru atingerea acestor obiective specifice, activitățile proiectului au fost grupate în 4 pachete de lucru (WP):

WP1. Organizarea de module pregătitoare pentru asigurarea succesului universitar – activitățile din acest WP duc la atingerea OS1.

WP2. Consiliere profesională și orientare în carieră – activitățile din acest WP duc la atingerea OS2. Aspect inovativ – implementarea conceptului „vocațional fit”

WP3. Activități tutoriale – activitățile din acest WP duc la atingerea OS3 și OS5.

WP4. Dezvoltare personală și coaching – activitățile din acest WP duc la atingerea OS4 și OS5